Earnings management: när chefer är oärliga

Begreppet “earnings management” är egentligen bara en omskrivning för något manipulativt. Finanschefer kan ha anledningar att få företagsvinsten att verka högre eller lägre beroende på situationen på marknaden eller beroende på hur deras bonusscheman ser ut. Det enda som är ett faktum är att bokföringen inte tillåter att en uppblåst företagsvinst fortsätter i framtiden: den […]

Läs mer
Stegen att genomföra för att bestämma Goodwill

När ett företag köper upp ett annat kommer det oftast att bildas en så kallad Goodwill i moderbolaget efter förvärvet. Nedan beskrivs hur Goodwill mäts och hur det dyker upp i moderbolagets balansräkning efter företagsförvärv. Steg 1: Nyvärdera dotterbolagets alla tillgångar till marknadspriser Dotterbolaget kommer innan det blir uppköpt oftast ha en hel del tillgångar, […]

Läs mer
Tillgångsomsättning och vinstmarginal

Ett företags tillgångsomsättning beräknas som dess omsättning delat med netto-operativtillgångarna. Enklare sagt säger detta nyckeltal hur mycket omsättning en enhet netto-operativtillgång genererar. För att beräkna netto-operativtillgångar från ett bokslut måste det omformuleras. Vinstmarginalen är driftsintäkten delat med omsättningen och berättar vilken andel av omsättningen som finner sin väg till driftsintäkten (och inte “läcker ut” i […]

Läs mer
Hävstångseffekten i finansvärlden

Ett av de relevanta nyckeltalen vid aktieinvestering är avkastningen på eget kapital (ROE, return on equity) och beräknas som periodens nettovinst delat på det egna kapitalet i början av perioden. Med andra ord beskriver detta nyckeltal hur avkastande företagets egna medel är. Främmande kapital “häver” ROE upp eller ned, men den kommer med en varning […]

Läs mer
Bildandet av bubblor på aktiemarknaden

En aktiemarknadsbubbla beskrivs bäst som övervärderade aktier. Övervärderade aktier är i sin tur sådana där för stora förväntningar om en framgångsrik framtid för företaget har stort inflytande på prisbildningen av aktierna. När aktieägarna märker att förväntningarna misslyckas att materialisera sig i företagens verksamheter, kommer de att avyttra aktierna snabbt. Priserna kommer att sjunka, ofta till […]

Läs mer
Vad krävs för att bli en gedigen investerare?

Att investera framgångsrikt är något som få lyckas med. Fondchefer själva lyckas inte ofta (nog) med uppgiften att “slå marknaden”, det vill säga att för en bestämd tidsperiod uppvisa en högre avkastning i sina investeringar än vad marknadsportföljen gör. För den kunniga och sansade investeraren finns det hur som helst utrymme för att göra det […]

Läs mer
Att förstå aktievärdering

På aktiemarknaden handlas aktier, det vill säga förvärv som genomförs med förhoppningen att dessa investeringar ska öka i marknadspris. Denna artikel argumenterar att en akties pris inte alls behöver vara detsamma som dess värde, och att det är just detta faktum som bäddar för lägen där investerare kan köpa aktier som är undervärderade och sedan […]

Läs mer
illdy