En intressant sparform som blir allt vanligare är investeringssparkontot (ISK). Tanken med en ISK är att förenkla skattebetalningarna för den som vill köpa aktier och fonder. Ett ISK-konto kan du öppna hos din bank och kontot tillåter dig att köpa finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad, andelar i ett företag (där du äger mer än 10% av kapitalet/rösterna) och kvalificerade andelar i ett fåmansföretag. Det unika med ISK-kontot är de förmånliga skattebetalningar. Varje kvartal utför banken en mätning av de värdet som finns i de sparformerna du investerat i. 25 % av värdet multipliceras då med statslåneräntan den 30 november föregående år + 0,75 %. Resultatet av den uträkningen kommer då bli de pengarna man betalar 30 % skatt på.

Betala inte för mycket skatt

Här kommer några tips inför deklarationen; 1. Den som har handlat med aktier eller sålt en bostad kan kvitta eventuella vinster mot förluster för att slippa betala vinstskatt (Med ett ISK-konto behöver du inte tänka på detta). 2. Du kan också kvitta förluster mot vinster. Har du haft ett underskott av kapital så kan du exempelvis sälja aktier som gått med vinst. 3. Pensionssparande är ett annat alternativ som tillåter dig att spara in på skatten. Du får göra avdrag på din tjänstepension om du har en enskild firma eller om du är anställd av ett företag. 4. Rot- och rutavdraget är fortfarande ett alternativ för den som exempelvis fått ett arbete utfört i hemmet. Avdraget är dock endast giltigt för den som betalat fakturorna innan årsskiftet. Själva arbetet måste också vara utfört senast den 31 januari under det år som man vill tillämpa Rot- och rutavdraget.

Inkasso och skulder

Det är tyvärr vanligt idag med skulder som gått till inkasso. En inkassoskuld uppkommer då en borgenär (den som lånat ut pengarna) har vidtagit åtgärder för att driva in en skuld. Det är vanligt att borgenären säljer eller lägger över skulden till ett inkassobolag som får till uppgift att driva in skulden. Inkassobolaget kan då vända sig till exempelvis kronofogden ifall gäldenären (den som är skyldig pengar) inte betalar skulden. Det är viktigt att du som hamnat hos ett inkassobolag betalar din skuld snabbast möjligt. Har du inte möjligheten till att betala så kan du kontakta bolaget per omgående för att lägga fram en betalningsplan. Ett vanligt problem idag är att man samlar på sig skulder hos flera inkassobolag. Man bör då försöka samla sina skulder på ett och samma ställe för att på så sätt betala på en skuld.

illdy