Begreppet “earnings management” är egentligen bara en omskrivning för något manipulativt.

Finanschefer kan ha anledningar att få företagsvinsten att verka högre eller lägre beroende på situationen på marknaden eller beroende på hur deras bonusscheman ser ut. Det enda som är ett faktum är att bokföringen inte tillåter att en uppblåst företagsvinst fortsätter i framtiden: den kommer nämligen att slå om i framtiden och bli mindre än vad den vore utan manipulation. Denna omkastningsegenskap gäller även för “förfalskat” mindre vinster.

Anledningar till att fiffla med överskottet

Att blåsa upp en vinst har ganska klara rörelsegrunder: chefer kan till exempel tjäna bonusar på att uppvisa bra avkastningar och griper tag i verktygslådan för att försköna periodvinsten.

Att förfalska avkastningen i motsatt riktning kan på grund av omkastningen till högre vinster i framtiden vara intressant för oärliga chefer, när framtida periodvinster anknyts till en högre bonus.

En lista med möjligheter för att blåsa upp vinsten återfinns nedan:

  • boka underhåll på byggnader som en värdestegring
  • boka omsättning innan den faktiskt tjänats
  • boka opassande kostnader till immateriella tillgångar
  • minska garantireserverna
illdy