Så kan företag låna pengar

För de flesta företag är det viktigt att kunna få tillgång till likvida medel med kort varsel. Detta innebär dels en större ekonomisk trygghet för företaget, dels att man inte behöver vänta med eventuella expansioner av företagets verksamhet som man vill genomföra. Det finns flera sätt för företag att låna pengar, och därmed försäkra sig […]

Läs mer
Finansinspektionen

Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som har ansvar för att överse de finansiella marknaderna och finansiella företagen i Sverige, bland annat genom att utöva tillsyn, instifta regler och pröva tillstånd. I deras arbete ingår även att analysera den utveckling som sker inom finanssektorn, och att rapportera till regeringen om de anser att det finns […]

Läs mer
Låna pengar – att tänka på

Det finns mängder av tillfällen i livet då man kan vara tvungen att ta ett lån, till exempel när man ska köpa bostad, köpa en bil, finansiera utomlandsstudier eller bara göra något man drömt om länge, som att resa jorden runt eller köpa en segelbåt. Beroende på vad man ska använda pengarna till finns det […]

Läs mer
Vad är factoring?

Factoring är en term som dyker upp allt oftare i media och i marknadsföring, men vad innebär det egentligen? Och vilka fördelar finns med factoring? Kortfattat kan factoring beskrivas som en tjänst som erbjuds av finansbolag, som Fakturino, eller av banker, som går ut på att företag kan sälja sina fakturor. Det innebär att finansbolaget […]

Läs mer
BNP i Sverige

Du har säkert hört politiker använda sig av ordet BNP i debatter och uttalanden. När ekonomin gå bra talar de om BNP-ökningar, och när den går dåligt talar de om en alltför låg ökning av BNP, och varför deras politiska motståndare är ansvarig för den. BNP, eller Bruttonationalprodukten är den vanligast använda mätaren för ett […]

Läs mer
Vem behöver deklarera?

Varje år hörs människor prata om deklarationen och att det är arbetsamt att deklarera. Alla som får en deklarationsblankett på posten ska enligt lagen deklarera i Sverige men även om man inte får någon blankett kan man vara skyldig att deklarera. En person som bott i Sverige under ett helt år, och som under detta […]

Läs mer
Ekonomiska termer

En intressant sparform som blir allt vanligare är investeringssparkontot (ISK). Tanken med en ISK är att förenkla skattebetalningarna för den som vill köpa aktier och fonder. Ett ISK-konto kan du öppna hos din bank och kontot tillåter dig att köpa finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad, andelar i ett företag (där du […]

Läs mer
Hur mycket kostar det att skaffa barn?

Att skapa ett barn kostar naturligtvis ingenting, det är att ta hand om barnet på rätt sätt som kostar en hel del pengar. Många som väntar barn för första gången är införstådda med att barnet kommer att förändra vardagen, men det är få som kommer ihåg att även ekonomin kommer att förändras drastiskt. Små barn […]

Läs mer
Utbildningar inom ekonomi

Ekonomi är ett brett område, som dessutom är aktuellt nästan oavsett vad man jobbar med. Att ha gått en utbildning i ekonomi är med andra ord en merit i princip vilket jobb man än söker. Självklart finns det också vissa yrken som fokuserar mer renodlat på ekonomi, som revisor och bankman. Om man ser sig […]

Läs mer
Realisation inom ekonomi och marknadsföring

Ordet ”realisation” förknippas för de allra flesta med det mer vardagliga ”rea”, och även om begreppen har en sammankoppling, avses något olika saker med termerna. Realisation inom ekonomins värld betyder att man omsätter de tillgångar som ett företag har i sitt lager eller i sina investeringar till likvid – att man säljer dem, med en […]

Läs mer
illdy