Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som har ansvar för att överse de finansiella marknaderna och finansiella företagen i Sverige, bland annat genom att utöva tillsyn, instifta regler och pröva tillstånd. I deras arbete ingår även att analysera den utveckling som sker inom finanssektorn, och att rapportera till regeringen om de anser att det finns risker som hotar det svenska finansiella systemet. Precis som alla svenska myndigheter ska Finansinspektionen också se till att alla regelverk som ingår i deras ansvarsområde görs tillgängligt och förståeligt för medborgare, med syfte att de ska kunna följa dessa regelverk.

Finansinspektionens ansvarsområde, som de utövar tillsyn över, omfattar för närvarande runt 1 800 finansiella företag som har tillstånd från myndigheten, 500 företag som är registrerade enligt penningtvättsregelverket, redovisningsinformation från 300 börsbolag och runt 20 000 utländska företag (där en utländsk myndighet har primärt tillsynsansvar).

Även om Finansinspektionen har det övergripande ansvaret för att överse de finansiella företagen i Sverige, är det dock upp till en själv som konsument att ta reda på vilka företag som erbjuder bäst ekonomiska tjänster utifrån ens egna förutsättningar. Om man till exempel ska låna pengar kan man med andra ord inte vända sig till Finansinspektionen – då får man istället använda sig av tjänster som Hittalånet, där man kan jämföra olika lånevillkor.

illdy