För de flesta företag är det viktigt att kunna få tillgång till likvida medel med kort varsel. Detta innebär dels en större ekonomisk trygghet för företaget, dels att man inte behöver vänta med eventuella expansioner av företagets verksamhet som man vill genomföra. Det finns flera sätt för företag att låna pengar, och därmed försäkra sig om att de har den rörlighet med likvida medel som är önskvärd.

En vanlig lösning är till exempel att företag tecknar en kontokredit eller checkkredit med sin bank. Det innebär att företaget har en stående beviljad kredit, som kan utnyttjas vid behov. Fördelen med denna typ av lån, jämfört med ett ”vanligt” företagslån, är att man endast betalar ränta på det belopp av krediten som man har använt, istället för hela beloppet.

Ett så kallat ”vanligt” företagslån innebär oftast att man lånar pengar för att finansiera uppstarten eller expansionen av sitt företag. Det kan omfatta ett besök till banken, där man får presentera sin affärsidé och sin budget, vars hållbarhet sedan bedöms av en bankman.

En annan typ av företagslån som blivit allt vanligare är factoring. Factoring innebär att ett företag belånar (eller säljer) sina fakturor via en bank eller ett annat finansbolag. Fördelen med factoring är att företaget kan få in likvida medel snabbt, istället för att vänta på att kunden betalar fakturan. Det kan också sägas vara en säkrare form av företagslån, eftersom man har fakturan som säkerhet.

Oavsett om man ska låna pengar till företaget eller som privatperson, till exempel genom ett privatlån, är det viktigt att man försäkrar sig om att man får de bästa möjliga villkoren för sitt lån. Som privatperson är detta enkelt – jämför privatlån på Sverigekredit.se, så vet du att du får bra förutsättningar för lånet. Som företagare får man göra lite grundligare efterforskningar på egen hand för att uppnå samma resultat – det gäller både att hitta den låneform som är mest fördelaktig för företagets situation, samt de räntor och villkor som är bäst.

illdy