Vill man starta företag finns det olika sorter man kan starta. Tre vanliga företag är aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Vi ska här se närmare på hur de är uppbyggda och fungerar.

Aktiebolag

Ett aktiebolag ägs av delägare, aktieägare. De äger aktier, som kan sägas vara små andelar av företaget. En aktie kostar en viss summa att köpa, ett värde som bestäms utifrån hur det går för börsen (alla aktiebolags samlade handel med aktier), hur företagets ekonomi ser ut och hur aktiehandeln för det specifika företaget går.

En aktie stiger i värde om företaget går med vinst, och när man sedan säljer aktien kommer man som aktieägare att gå med vinst. Aktiehandel är något privatpersoner kan ägna sig åt, vilket blir allt vanligare, och den som är skicklig kan tjäna stora summor genom att förutse vilka företag som kommer öka i värde och vilka som kommer tappa och därmed köpa och sälja vid rätt tidpunkter. Det innebär dock ett risktagande eftersom man riskerar att förlora pengar och man gör klokt i att vara insatt och hålla sig ständigt uppdaterad.

Ett aktiebolag måste startas med ett kapital värt minst 25 000 kronor. Bolaget ska också ha en styrelse med minst två medlemmar, som gärna ska vara kompetenta personer med goda affärskontakter. Styrelsen kan också tillsätta en verkställande direktör (VD). Bolaget kan dessutom ha anställda, som vilket företag som helst.

Skulle man av någon anledning vilja genomföra en avveckling av ett aktiebolag, för att de på bolaget till exempel vill byta karriär eller om man inte ser någon framtid för bolagets tjänster, är det både enkelt och billigt att göra.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är lämpligt att grunda om man är två eller fler som vill starta ett bolag. Företaget ägs av minst två personer (som kan vara juridiska) och utgör i sig en juridisk person. Bolagsmännen har ansvar över bolaget. Det innebär dels att de kan ansvara för vad bolaget ska göra, vem som får företräda det och ingå avtal för dess räkning. Det innebär också att en bolagsman är personligen ansvarig för bolagsekonomin. Skulle bolaget bli skuldsatt ska alla bolagsmän vara beredda att personligen täcka upp för skulden.

De som vill grunda ett handelsbolag bör ingå ett kompanjonsavtal, där man bland annat reglerar hur vinsten ska fördelas och under vilka förutsättningar en bolagsman får lämna verksamheten och ansvaret.

Enskild firma

En enskild firma är den enklaste företagsformen och består av företag drivet av en enda person. Det enda som behövs göras är att en privatperson ansöker om att bli godkänd för företagsskatt (F-skatt) och registrerar vad verksamheten ska inrikta sig mot. Firman kommer ha samma företagsnummer som privatpersonen bakom den. Firman kan också bära samma namn som privatpersonen om så önskas.

Skulle man vilja förändra sin verksamheter går det vanligtvis även att omvandla olika bolagsformer till varandra.

illdy