Att förstå sig på ekonomi i dagsläget är inte helt lätt och det beror på att det inte finns en fri marknad. En fri marknad är logisk och ärlig, till skillnad från den vi alla lever i idag. Det gör också att det blir svårare för gemene man att göra rätt val när det kommer till sin ekonomi.

Hur ska man klara sig i en marknad som inte är fri?

Att handskas med en marknad som inte är fri går bra så länge det inte uppstår problem. Det är när marknaden börjar svaja som man upptäcker vad som är äkta och vad som är falskt. Man upptäcker att betalningsmedlen (valutorna) består av värdelöst papper och metall som går att återskapa med valfria valörer i oändliga mängder, samt att efterfrågan bara fanns så länge det kunde finansieras med lån. I det läget är det oftast för sent att göra något, men det finns sätt att skydda sig.

I en ofri marknad skapas artificiella bubblor i marknaden, från bostadsbubblor till börsbubblor och det kan man utnyttja. Investera i saker som har ett reellt värde, men som inte befinner sig i en bubbla. Innehar du något som i dagsläget befinner sig i en bubbla är det hög tid att göra sig av med det innan bubblan spricker. Om du saknar kapital att investera med kan du ta lån utan UC med många förfrågningar för att kunna placera dig på rätt sida när pendeln väl börjar svänga.

Vad är en fri marknad egentligen?

En fri marknad är en marknad som helt och hållet styrs av utbud och efterfrågan och där betalningsmedlen är ärliga och äkta. I en sådan marknad är det efterfrågan som avgör om en produkt eller tjänst är värd något över huvud taget. Den reglerar även priset på utbudet i fråga och avgör vad det ska ha för värde från en tid till en annan beroende på en rad olika faktorer. Dessutom måste betalningsmedlen vara ärliga och äkta, det vill säga att betalningsmedlet måste ha ett reellt och faktiskt värde. Ett enkelt exempel på det kan vara att ett mynt av äkta silver har ett äkta och faktiskt värde, eftersom det består av ädelmetallen silver. Ett mynt som består av silverfärgat kopparnickel däremot har inte något reellt eller faktiskt värde, förutom att det står en valör på det. Myntet i sig är dock helt värdelöst. När den ofria och artificiella marknaden kollapsar, vilket den gör då och då, är det alltid den fria marknaden som blottar verkligheten och avgör det faktiska värdet på saker och ting.

illdy