Varje år hörs människor prata om deklarationen och att det är arbetsamt att deklarera. Alla som får en deklarationsblankett på posten ska enligt lagen deklarera i Sverige men även om man inte får någon blankett kan man vara skyldig att deklarera. En person som bott i Sverige under ett helt år, och som under detta år fått mer än 18 000 kronor i inkomst av tjänst, pension, förtjänst av aktiv näringsverksamhet eller annat ska deklarera. Även om man inte haft detta, men haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på mer än 100 kronor måste deklarationen lämnas in. Om man äger eller är del i ett fastighetsinnehav måste man alltid deklarera, även om man inte har haft någon som helst inkomst under året. Det kan också vara så att man får ett föreläggande att deklarera av någon anledning och även då har man skyldighet att se till att en deklaration lämnas in.

Pengar att få tillbaka

Det finns många tips för att så tillbaka på skatten snabbare. Det första man ska göra är att skaffa en digital brevlåda och välja att deklarera digitalt eller via Skatteverkets app. Den digitala brevlådan måste skaffas senast den 1 mars. Man måste också anmäla ett konto för sin skatteåterbäring senast samma datum. Om man vill ha tillbaka på skatten tidigt kan man inte lägga till eller ändra något i sin deklaration. Man får bara godkänna den, och detta måste göras senast den 28 mars. För många kan pengarna som fås tillbaka vara ett välkommet tillskott i kassan. Om man inte får pengar tillbaka, utan tvärtom måste betala restskatt betyder det dock inte att man måste betala in denna tidigare bara för att man följt dessa steg, utan den kan betalas in som vanligt. Många i Sverige behöver dock inte deklarera och de kan varken bli skyldiga att betala till baka något eller få tillbaka några pengar när det är så dags. Men vad gör man om man inte ska deklarera?

Om man inte har ett jobb?

Om man inte uppfyller de kriterier som gäller för att man ska deklarera, behöver man helt enkelt inte göra det. Ofta behöver man då inte heller göra något för att ersätta deklarationen. Om man inte behöver deklarera, har man heller inte någon speciellt hög inkomst. Det kan då vara dags att se sig om efter ett arbete. Hos netjobs.com finns flera lediga tjänster inom många yrkesområden. Ofta är det bara ungdomar med sommarjobb som slipper deklarera eftersom flera bidrag också räknas som inkomst. Om man har en hobby räknas den också som inkomst om den drar in mer än ett visst belopp varje år. Det är med andra ord mycket svårt att hamna under den gräns som krävs för att slippa den deklaration som många anser jobbig. Men, om man ser till att betala in rätt skatt kan en fin belöning vänta när det är dags att få veta om man ska få tillbaka, eller betala in extra skatt.

illdy