Ordet ”realisation” förknippas för de allra flesta med det mer vardagliga ”rea”, och även om begreppen har en sammankoppling, avses något olika saker med termerna. Realisation inom ekonomins värld betyder att man omsätter de tillgångar som ett företag har i sitt lager eller i sina investeringar till likvid – att man säljer dem, med en enklare omskrivning. Det behöver med andra ord inte betyda att man säljer företagets tillgångar till ett nedsänkt pris, utan endast att man realiserar tillgångarna för att få mer likviditet i företaget.

”Rea”, däremot, betyder att man under en begränsad period säljer sina varor till ett nedsatt pris. Butiker kan välja att rea ut sina varor av flera anledningar, till exempel för att man har ett överskott på en viss vara och behöver göra plats för nya varor i lagret eller för att varorna kommer att bli osäljbara om man inte säljer dem snart (vilket ofta är fallet i exempelvis matvarubutiker). En annan anledning är av marknadsföringsskäl, då butiken hoppas locka kunder som förutom produkterna på rean också handlar annat i butiken till fullpris.

Det finns flera ”traditionella” reor inom olika branscher, som återkommer under vissa perioder varje år, till exempel mellandagsrean och bokrean. En nyare sådan rea, i alla fall i Sverige, är Black Friday, som infaller i november. Även om den bara varar under en dag, är det med andra ord den perfekta rean för att handla så många julklappar man kan. På Kampanjjakt.se hittar du mängder av rabatter inför Black Friday, så att du kan planera vad du ska köpa.

illdy