Du har säkert hört politiker använda sig av ordet BNP i debatter och uttalanden. När ekonomin gå bra talar de om BNP-ökningar, och när den går dåligt talar de om en alltför låg ökning av BNP, och varför deras politiska motståndare är ansvarig för den. BNP, eller Bruttonationalprodukten är den vanligast använda mätaren för ett lands ekonomiska utveckling. Ett lands BNP är resultatet av summeringen av alla varor och tjänster som säljs i ett land under ett år. I den politiska debatten används BNP ofta som ett sätt att referera till ‘hur det går för ekonomin’, men BNP är inte alltid en tillförlitlig mätare. Men använt i rätt kontext så är ofta BNP en effektiv och för den politiska debatten oumbärlig mätare. Vi ska här gå igenom BNP, den svenska BNP ökningen på sistone samt några av de många problem med att utgå ifrån BNP som mätare för välstånd och utveckling.

Hur fungerar BNP?

När man talar om BNP ökning talar man oftast om vad som verkar vara väldigt låga siffror, och för den vanlige medborgaren kan det vara svårt att veta hur man ska tolka dessa. Ett väldigt, väldigt förenklat sätt att tänka för att få känsla av hur mycket ökningen är att en BNP ökning på bara 2% innebär att ifall den hålls över 10 år så borde den generella levnadsstandarden ha ökat med lite mer än 20%. När Svenska politiker diskuterar de enstaka procents BNP-ökning så talar de i verkligheten alltså om ganska stora siffror. En vanlig BNP-ökning vi svenskar upplever, ett vanligt år på mellan 2-4% innebär alltså en ganska snabb förbättring av BNP:n. Man skulle kanske kunna beskriva Sveriges moderna historia i BNP. Under 1960-talet, då den ekonomiska utvecklingen såg ohejdbar ut mätte man i de flesta Västeuropeiska nationer BNP-ökningar på över 5% (Sverige mätte 6,4% 1964: det högsta uppmätta i Sverige). De senaste åren har man mätt ökningar på över 3%, vilket % alltså är en bra utveckling. Men BNP ökningen i Sverige motsvarade inte förväntningarna sista kvartalet. Frågan är om vi någonsin kommer över 5% igen.

Problem med BNP

Det finns många problem med BNP som mätvärde för ekonomisk utveckling, och särskilt problematiskt är mätaren för frågor om levnadsstandard. Problemet är att eftersom BNP är en generellt beräkning säger den ingenting om hur BNP:n är fördelat; teoretiskt sett skulle en enda person kunna stå för hela BNP:n (även om detta aldrig hänt). Så den säger alltså inget om hur pengarna är fördelade. I dessa sammanhang är det vanligare att tala om BNP per capita, vilket är BNP:n delat med antalet individer i samhället (detta har också sina problem). Men när det kommer till ekonomi är absoluta siffror ofta viktiga. BNP är ett bra begrepp om du vill förstå ett lands vikt i fråga om ekonomi och handel, så god tillväxt innebär oftast goda affärer. I tider av bra BNP-tillväxt är det lätt att hitta ett bra rekryteringsföretag Stockholm men kompetent personal växer inte på träden, därför ska man alltid anlita ett välrenommerad firma . Den fortsatta BNP tillväxten är alltid osäker.

illdy