Factoring är en term som dyker upp allt oftare i media och i marknadsföring, men vad innebär det egentligen? Och vilka fördelar finns med factoring?

Kortfattat kan factoring beskrivas som en tjänst som erbjuds av finansbolag, som Fakturino, eller av banker, som går ut på att företag kan sälja sina fakturor. Det innebär att finansbolaget eller banken övertar fakturan, medan företagen som säljer den får in fakturans belopp (minus en procentandel som vanligtvis tas ut i avgift). Det finns flera anledningar till att företagare väljer att sälja sina fakturor, trots att de alltså förlorar en del av sin inkomst på det. Genom att använda sig av factoring överlåts till exempel kreditrisken på finansbolaget eller banken som har köpt den. Factoring är också ett bra sätt att frigöra kapital till företaget – istället för att vänta på att kunden betalar fakturan, får man tillgång till likvida medel direkt.

För vissa företag, som är leverantörer åt stora bolag eller den offentliga sektorn, är factoring dessutom inte bara ett bra hjälpmedel i deras verksamhet, utan en nödvändig förutsättning. Det har nämligen blivit allt vanligare att stora aktörer på marknaden (som just stora bolag och myndigheter) kräver att fakturorna från deras leverantörer ska ha 90 dagar till förfallodatumet. Att behöva vänta så länge på en stor inbetalning kan vara förödande för ett företags verksamhet, då all annan aktivitet avstannar i väntan på nytt kapital. Att då kunna sälja eller belåna sina fakturor gör att verksamheten hålls igång.

Trots att factoring framstår som ett nutida fenomen, är det en princip som har funnits sedan forntiden. Faktum är att factoring kan spåras tillbaka till det antika Mesopotamien, då reglerna för factoring beskrivs på stenplattan med Hammurabis lagar, som har daterats till år 1754 f.Kr. I mer modern tid har factoring var en viktig del av näringslivet ända sedan 1400-talets England, och spreds således även till Amerika när de första pilgrimerna anlände på 1600-talet. Principerna bakom vår moderna factoring utvecklades sedan i takt med att den internationella handeln ökade. Om du vill läsa mer om förutsättningarna för factoring idag, kan du gå in på Fakturino.se.

illdy