Vem behöver deklarera?

Varje år hörs människor prata om deklarationen och att det är arbetsamt att deklarera. Alla som får en deklarationsblankett på posten ska enligt lagen deklarera i Sverige men även om man inte får någon blankett kan man vara skyldig att deklarera. En person som bott i Sverige under ett helt år, och som under detta […]

Läs mer
Ekonomiska termer

En intressant sparform som blir allt vanligare är investeringssparkontot (ISK). Tanken med en ISK är att förenkla skattebetalningarna för den som vill köpa aktier och fonder. Ett ISK-konto kan du öppna hos din bank och kontot tillåter dig att köpa finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad, andelar i ett företag (där du […]

Läs mer
Hur mycket kostar det att skaffa barn?

Att skapa ett barn kostar naturligtvis ingenting, det är att ta hand om barnet på rätt sätt som kostar en hel del pengar. Många som väntar barn för första gången är införstådda med att barnet kommer att förändra vardagen, men det är få som kommer ihåg att även ekonomin kommer att förändras drastiskt. Små barn […]

Läs mer
Utbildningar inom ekonomi

Ekonomi är ett brett område, som dessutom är aktuellt nästan oavsett vad man jobbar med. Att ha gått en utbildning i ekonomi är med andra ord en merit i princip vilket jobb man än söker. Självklart finns det också vissa yrken som fokuserar mer renodlat på ekonomi, som revisor och bankman. Om man ser sig […]

Läs mer
Realisation inom ekonomi och marknadsföring

Ordet ”realisation” förknippas för de allra flesta med det mer vardagliga ”rea”, och även om begreppen har en sammankoppling, avses något olika saker med termerna. Realisation inom ekonomins värld betyder att man omsätter de tillgångar som ett företag har i sitt lager eller i sina investeringar till likvid – att man säljer dem, med en […]

Läs mer
Earnings management: när chefer är oärliga

Begreppet “earnings management” är egentligen bara en omskrivning för något manipulativt. Finanschefer kan ha anledningar att få företagsvinsten att verka högre eller lägre beroende på situationen på marknaden eller beroende på hur deras bonusscheman ser ut. Det enda som är ett faktum är att bokföringen inte tillåter att en uppblåst företagsvinst fortsätter i framtiden: den […]

Läs mer
Stegen att genomföra för att bestämma Goodwill

När ett företag köper upp ett annat kommer det oftast att bildas en så kallad Goodwill i moderbolaget efter förvärvet. Nedan beskrivs hur Goodwill mäts och hur det dyker upp i moderbolagets balansräkning efter företagsförvärv. Steg 1: Nyvärdera dotterbolagets alla tillgångar till marknadspriser Dotterbolaget kommer innan det blir uppköpt oftast ha en hel del tillgångar, […]

Läs mer
Tillgångsomsättning och vinstmarginal

Ett företags tillgångsomsättning beräknas som dess omsättning delat med netto-operativtillgångarna. Enklare sagt säger detta nyckeltal hur mycket omsättning en enhet netto-operativtillgång genererar. För att beräkna netto-operativtillgångar från ett bokslut måste det omformuleras. Vinstmarginalen är driftsintäkten delat med omsättningen och berättar vilken andel av omsättningen som finner sin väg till driftsintäkten (och inte “läcker ut” i […]

Läs mer
Hävstångseffekten i finansvärlden

Ett av de relevanta nyckeltalen vid aktieinvestering är avkastningen på eget kapital (ROE, return on equity) och beräknas som periodens nettovinst delat på det egna kapitalet i början av perioden. Med andra ord beskriver detta nyckeltal hur avkastande företagets egna medel är. Främmande kapital “häver” ROE upp eller ned, men den kommer med en varning […]

Läs mer
Bildandet av bubblor på aktiemarknaden

En aktiemarknadsbubbla beskrivs bäst som övervärderade aktier. Övervärderade aktier är i sin tur sådana där för stora förväntningar om en framgångsrik framtid för företaget har stort inflytande på prisbildningen av aktierna. När aktieägarna märker att förväntningarna misslyckas att materialisera sig i företagens verksamheter, kommer de att avyttra aktierna snabbt. Priserna kommer att sjunka, ofta till […]

Läs mer
illdy