Att investera framgångsrikt är något som få lyckas med. Fondchefer själva lyckas inte ofta (nog) med uppgiften att “slå marknaden”, det vill säga att för en bestämd tidsperiod uppvisa en högre avkastning i sina investeringar än vad marknadsportföljen gör. För den kunniga och sansade investeraren finns det hur som helst utrymme för att göra det själv. Det är dock en uppgift som kräver tid och energi, och valet att försöka sig på den ligger hos varje investerare själv, med förbehåll för eventuella förluster.

Att investera i aktier är ett spel mot andras förhoppningar

Var gång någon köper en aktieandel i ett företag har denna person såväl en chans att dess pris ökar liksom en risk att priset minskar. Chansen respektive risken beror som så många saker inom ekonomi på utbud och efterfrågan. Ju fler som anser att en aktie är värd att köpa, desto fler kommer faktiskt att köpa den och desto högre kommer aktiepriset att vara. Den första länken i ekvationen, “ju fler som anser att en aktie är värd att köpa” beror i sin tur inte enbart på en mängd fullkomligt rationellt tänkande individer som anser att aktiens pris är lägre i förhållande till dess värde. En aktiekurs kan (som så många gånger skett) bero helt och hållet på förväntningar – som kanske inte alls uppfylls. Om vissa aktier på så vis är övervärderade, borde motsatsen också vara riktig, nämligen att vissa aktier är undervärderade. Det är här en klok investerare finner möjligheten att göra en bra investering, och det är likväl inte långt efter ett aktieköp som förhoppningar om en god avkastning krossas, om investeraren inte håller huvudet kallt.

Att investera i aktier är ett spel mot sig själv

Att investera i aktieandelar är nämligen också ett spel mot sig själv. Det kan ta tid innan aktiepriser kommer ikapp sina värden – aktiepriset kan till och med sjunka under det pris som aktien förvärvades för. Om en investerare i sådana lägen inte lyckas hålla fast vid tron på att priset en dag kommer komma ikapp värdet gör han/hon en förlust med en avyttring. Omvänt kan en investerare komma på tanken att investera i riskfyllda aktier och följa hypen (“om alla andra gör det, måste det väl finnas en anledning?”). När sådana aktier förr eller senare går ned kommer smällen heller inte vara smärtfri.

illdy