Ett av de relevanta nyckeltalen vid aktieinvestering är avkastningen på eget kapital (ROE, return on equity) och beräknas som periodens nettovinst delat på det egna kapitalet i början av perioden. Med andra ord beskriver detta nyckeltal hur avkastande företagets egna medel är.

Främmande kapital “häver” ROE upp eller ned, men den kommer med en varning

Om ett företag har en avkastande verksamhet men inte är skyldig någon (bank eller kreditinstitut) likvida medel, kan det överväga att ingå ett kreditavtal. Om verksamheten avkastar mer än vad räntekostnaderna på krediten kostar, kommer företaget som helhet och därmed också dess ROE avkasta mer. Men ju mer ett företag skuldsätter sig, desto större blir risken att det inte kommer lyckas att betala tillbaka sina lån. Därför finns det ett optimum av eget respektive främmande kapital (så kallad kapitalstruktur) som ett företag ska sträva efter om det önskar höja sin ROE så mycket så möjligt. Förbehållet är att en högre ROE enligt gängse finansteori inte höjer företagsvärdet, eftersom risken i företaget med främmande kapital stiger. Denna risk måste kompenseras av högre avkastning, vilket ju var anledningen att skuldsätta sig från första början. Mer om hävstångseffekten här.

illdy